dotaz na rozúčtování TUV

  1. ARTAV
  2. dotaz na rozúčtování TUV
ostatni

Text otázky

podle vyhl.č.372/2001 Sb. musí být náklady na ohřev TUV konečnému spotřebiteli rozúčtovány na složku základní (30%)dle podlahová plochy bytu a složku spotřební (70%) dle námšrů vodoměrů v bytech. Na faktuře, kterou jsme obdrželi od dodavatele tepla pro TUV (rozpis nákladů na jednotlivá odběrná místa) je již spotřebované teplo pro ohřev TUV(GJ) rozděleno na složku základní a složku spotřební. Musíme při vyúčtování (vyúčtování nám provádí účetní) ještě jednou tuto složku rozdělit na složku základní a složku spotřební, když už je rozdělená na uvedené faktuře?Můžeme si na schůzi Společenství odsouhlasit, že si budeme teplo pro ohřev TUV počítat jan dle vodoměrů. Děkuji J.H.

Odpověď na otázku

Základní složku musíte vždy rozdělit podle plochy bytů a spotřební složku rozúčtovat podle vodoměrů. Můžete využít toho, že již máte ve faktuře celkový náklad takto rozdělen, ale proveďte kontrolu, zda základní složka tvoří skutečně 30% celkových nákladů. Pokud ne, musíte obě fakturované složky sečíst a znovu rozdělit na 30 a 70 %.Hlasování o porušení tohoto pravidla je stejně účinné jako hlasování o povolení vyšší rychlosti na silnici. Když Vám policie nezměří překročení rychlosti, tak se trestu vyhnete. Tedy, pokud si nikdo během následujících tří let nebude stěžovat, že porušujete vyhlášku o rozúčtování, tak Vás žádné komplikace nemusi potkat.