dotaz na zákony

  1. ARTAV
  2. dotaz na zákony
ostatni

Text otázky

Dobrý den, u nás v nájemním domě se často střídají nájemníci a byty zůstávají delší dobu neobydlené, odevzdané majiteli resp. správní firmě. Chtěl bych do všech vyúčtování v daném roce tepla, teplé a studené vody těchto bytů nahlédnout, ale nevím, jestli existuje zákon, podle kterého by mi to muselo být správní firmou umožněno.Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Každý konečný spotřebitel má dle §7, odst. 3 vyhlášky č. 372/2001Sb. právo, aby byl vlastníkem seznámen, pokud o to požádá, se způsobem rozúčtování a s podklady, které k tomu byly použity.Je však nutné si uvědomit, že se jedná pouze o způsob rozúčtování a o výchozí souhrnné podklady. V žádném případě se nejedná o informace např. o spotřebě nebo o odpočtech indikátorů či vodoměrů jednotlivých konečných spotřebitelů.V případech, kdy nemá byt svého konečného spotřebitele, rozumí se konečným spotřebitelem ve smyslu §6, odst. 6 stejné vyhlášky vlastník objektu (zúčtovací jednotky).