Dotaz pro rzúčtování vytápění

  1. ARTAV
  2. Dotaz pro rzúčtování vytápění
ostatni

Text otázky

Žádám Vás o vysvětlení pojmů k rozúčtování vytápění podle vyhlášky 372/2001 §4 odst.4 uváděné v metodickém pokynu 28203/2002-71, dále věstníků MMR č.5-2002 a 1-2003:při překročení stanovené tolerance …..je povinen vlastník hledat příčinu i mimo výpočtovou metodu a odchylku řádně zdůvodnit. Jaký je správný postup?Proč činím tento dotaz: 2 byty z 60 bytů překročily odečty na elektronických indikátorech a to v jednom případě o 2500 dílků a v druhém dokonce o 4000 dílků nad nejblíže nejvyšším co překročil hranici +40%.

Odpověď na otázku

Vysvětlení je v zásadě prosté – jakákoliv výpočtová metoda je pouzenástrojem a metodický pokyn klade důraz na to, aby tento nástroj nebylpoužíván pouze mechnicky, nýbrž aby bylo v případě vysokých odchylekzkoumáno, zda byl nástroj aplikován vhodně a správně. Tolik tedy k obecnéčásti Vašeho dotazu. Konkrétní případ dvou ze 60 bytů s vysokými náměry můžemít v zásadě pouze dvě příčiny – výše náměrů sama o sobě bude velmipravděpodobně správná, neboť je navýsost nepravděpodobné, že by se nesprávněměřící přístroje kumulovaly pouze ve dvou bytech, navíc takové případy našepraxe prakticky nazaznamenala. Vysoká spotřeba tepla je tedynezpochybnitelná a je třeba zjistit příčinu – buď se jedná o byty s velmivysokými tepelnými ztrátami, které nejsou dostatečnou měrou kompentoványtzv. „polohovým koeficientem“, anebo si koneční spotřebitelé v těchto dvoubytech počínají nadobyčej plýtvavě. V prvním případě je třeba prověřitjednak správnost polohových koeficientů, jednak posoudit, zda tepelné ztrátynejsou majoritně způsobeny sousedními byty a nikoli obálkou budovy. Vedruhém případě je třeba prověřit, zda provozní parametry otopné soustavyjsou správně nastaveny, když dovolují tak dramatické přetápění dvouzmíněných bytů. A na závěr zpět do obecnější roviny – každá taková markatníodchylka by měla vlastníka objektu přimět k analýze jejích příčin.

Menu