Dotaz – vyúčtování studené vody.

  1. ARTAV
  2. Dotaz – vyúčtování studené vody.
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Ráda bych Vás požádala o radu či názor k tomuto problému.Zpracovávám vyúčtování studené vody. Jedná se o několik domů v problémovélokalitě. V domech jsou jak koupelny s WC, tak suché záchody. V některých bytech jsou namontovány vodoměry. Dle spotřeby však vychází na jednu osobu až 62 m3 vody.Nájemníci nenahlašují řádně počty osob, takže spotřebu tvořím dle trvale nahlášených osob v evidenci obyvatelstva.Všichni nájemníci byli písemně upozorněni na velkou spotřebu vody a žádalijsme, aby si zkontrolovali protékajícíWC či kapající kohoutky. Vyměnili jsme hlavní vodoměry - po dohodě s VaK.Ptám se,zda je možné vyúčtovat tedy skutečnou spotřebu bez ohledu nasměrná čísla VaK?Zdá se mi také velmi kruté vyúčtovat starým lidem se suchým záchodem a umývadlem cca 60m3 vody.Sháněla jsem informace na ministerstvu místního rozvoje a tam mi poradili,abych se s tímto dotazem obrátila na Vás.Moc Vám děkuji za Váš názor. Budu Vám vděčná, pokud mi co nejdříve tento sdělíte.

Odpověď na otázku

Skutečnou spotřebu (náklad na objekt) musíte vyúčtovat mezi konečnéspotřebitele vždy, a to přesně ve vynaložené výši; tzn. že jak údajebytových vodoměrů, tak směrná čísla roční spotřeby jsou vždy jen nástrojempro nalezení proporcí pro následné přerozdělení nákladu mezi konečnéspotřebitele.Buď použijete pro rozdělení celkových nákladů údaje o dílčí spotřebě dlebytových vodoměrů nebo směrná čísla roční potřeby vody dle vyhlášky č.274/2001Sb..Kombinace obou způsobů v jednom objektu je možná pouze za podmínky dohodynejméně s polovinou konečných spotřebitelů na takovémto způsobu rozdělenínákladů za SV (viz odst. e) oddílu 2.41.00.11 cenového výměru č.1/2008).