ostatni

Text otázky

O kolik % bylo možné navýšení záloh na teplo v roce 2005 členům SVJ.Teplo Chomutov zvýšilo zálohy tep.energie zhruba o 7%,zast.SVJ navýšilo plošně vlastníkům bytů zálohy o 113%.Je toto navýšení správné?Děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Zálohy se upravují podle skutečných plateb v předcházejícím období. Viz text vyhlášky 372/2001sb. §3 (3) Zálohy na úhradu nákladů na tepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody stanoví vlastník přiměřeně k vývoji nákladů ve dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích obdobích.Konkrétní způsob stanovení výšezáloh měl být zakotven ve smlouvě na dodávku tepla a TUV! Stanovení výše záloh nepatří k problematice rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky vody. Jde jen o problém finanční a občansko-právní.