Dotaz:vyučtování tepla

  1. ARTAV
  2. Dotaz:vyučtování tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Prosím, můžete-li, zodpovězte následující dotaz: desítky let jsem bydlela ve společné domácnosti se svým otcem až do jeho smrti.Po celou dobu jsem řádně trvale přihlášena. Po jeho smrti byl byt převeden na moji osobu. Smlouva o převedení bytu byla podepsána 28.2.2005. Po smrti mého otce se přistěhoval i můj manžel který bydlel jinde. Při celkovém vyučtování za rok 2005 jsem byla nemile překvapena dvojim vyučtováním a to od 1.1.2005 do 31.3.2005 kde vznikl při řádném placení záloh nedoplatek 5.061 Kč. A to za úklid, komunální služby, teplo, výtah, vodné,stočné, teplo atd. Na základě dotazu proč tomu tak je,po rozpačitém zjištění jsem byla pracovnicí odkázaná na jakousi vyhlašku č. 245/1995, která hovoří o jakési výměně uživatelů v průběhu zúčtovacího období a která umožnuje tyto poplatky v důsledku toho zvyšovat. Na písemném vyučtování je sice doložka, která říká, že při změně uživatele bytu se u každého uživatele koriguji vykázané jednotky pomoci určitých údajů jako jsou kalendářni dny, meziodečty nebo procentní tabulka - tepelného zatížení. (Tomu nerozumím). Je mi podivné, že v průběhu tří měsíců, kdy jsem v bytě nepřetržitě bydlela a řádně platila stanovené poplatky mohl vzniknout nedoplatek ve výši 5.061 Kč. Je možné a správné tím, že došlo ke změně jména užitele (z otce na dceru) vznikl takovýto rozdíl v placení domovních poplatků? Děkujui a zdravím.

Odpověď na otázku

Tento dotaz se netýká rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky vody a tedy nesouvisí s tematikou poradny ARTAV.Citovaná vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a dodávky teplé vody č.245/1995 platila do konce roku 2001 od 1.1.2002 platí nová vyhláška č.372/2001 Sb. Při změně uživatele bytu v průběhu roku se vytaví vyúčtování starému i novému uživateli, ale součet obou vyúčtování musí být stejný, jako by byt byl užíván stále jedním uživatelem. (Za předpokladu že se nezměnil počet osob užívajících byt, byla-li dodávka vody účtována podle počtu osob.)Ani podle staré, ani podle nové vyhlášky se neúčtují žádné poplatky za změnu uživatele bytu.