Doúčtování spotřeby studené a teplé vody

  1. ARTAV
  2. Doúčtování spotřeby studené a teplé vody
ostatni

Text otázky

Máme v družstvu jednoho člena, který má neúměrně nízkou spotřebu vody.Za rok 2006 jsme mu provedli nárust spotřeby vody oproti poměrovému měřidlu a naúčtovali větší spotřebu.Nárust jsme provedli průměrnou spotřebou vody- cca 2m3 na osobu za měsíc. V bytě žijí 3 osoby a tak u studené vody jsme navýšili spotřebu o 56 m3, celkem účtováno 72m3 a u teplé vody jsme navýšili spotřebu o 46m3 , celkem účtováno 72m3. Nyní člen družstva podal protest proti tomuto vyúčtování a hrozí nám soudem.Postupovali jsme správně nebo má pravdu, že toto nemůžeme udělat ? ( máme podezření, že manipuluje s vodoměrem, neboť neočekávanou kontrolou bylo naměřeno za jeden měsíc u teplé vody spotřeba 5m3 což je za rok 60m3 a on vykazoval pouze 26m3 )Děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Při rozúčtování je nutno postupovat podle obecně platných pravidel (vyhl.372/2001Sb.), případně podle předem dohodnutých a všemi účastníky přijatých postupů (lze např. předem dohodnout, jak se bude postupovat při špatné funkci některého vodoměru, nebo při důvodném podezření o tom, že některý vodoměr neukazuje správnou spotřebu, případně že došlo k manipulaci s vodoměrem). Vytvářet taková pravidla dodatečně nejde a v případném soudním sporu bude vaše pozice velmi nejistá.