Duo Tron dvoučidlový digitání měřič

  1. ARTAV
  2. Duo Tron dvoučidlový digitání měřič
ostatni

Text otázky

Prosím o sdělení, který ukazatel se použije pro výpočet spotřeby tepla A nebo V s šipkou?

Odpověď na otázku

A – je údaj aktuálního roku, mění se v průběhu roku, postupně narůstá. V – je údaj za uplynulé zúčtovací období, zůstává konstantní po celý následující rok.Pro výpočet spotřeby se použije ukazatel V, odečtený po skončení sledovaného období. Je to konečná hodnota ukazatele A, který se po skončení období vynuluje.