ostatni

Text otázky

V popisu funkce je, že je dvoučidlový a při zakrytí nebo demontáži se přepne do nevýhodného jednočidlového režimu. Považuje se "zakrytí" třeba sušení prádla na topení, které ho samozřejmě celé zakryje?

Odpověď na otázku

Ano. Právě při takovém zakrytí se může indikátor přepnout na jednočidlový.