Duplicitní vodoměr

  1. ARTAV
  2. Duplicitní vodoměr
legislativa

Text otázky

Dobrý den, nejprve se pokusím popsat situaci, která u nás ve Společenství nastala. V roce 2008 byly v domě dělány nové rozvody studené vody a kanalizace. Po této rekonstrukci (tedy v roce 2008) byly v bytech instalovány vodoměry pro odečet studené vody pro rozúčtování. Bohužel již k tomu nejdou dohledat nějaké relevatní dokumenty. V Každé polovině domu jsou dvě stoupačky studené vody a jednotlivé byty v osobním vlastnictví mají tedy jeden nebo dva vodoměry SV. V mém bytě byly nainstalovány vodoměry tři (bohužel nevím proč, ani to již nejde dohledat) a od tohoto roku jsem platil každý rok za spotřebu vody ze všech tří vodoměrů. Vzhledem k tomu, že jsem v mém bytě častečně nebydlel, tak jsem každý rok vše řádně zaplatil. Až letos kdy v bytě žiji s rodinou mi přišlo divné že spotřeba vody je enormní. Nechal jsem tedy zjistit odbornou firmou zdali jeden z vodoměrů není duplicitní. Odborná firma zjistila, že se jeden z vodoměrů nachází za již jedním a je tedy duplicitní. Nechal jsem si vyhotovit vyjádření a nechal vodoměr odstranit. Momentálně reklamuji vyúčtování služeb za rok 2018. Chtěl bych se ale zeptat jestli je nějaká šance reklamovat též předešlé roky popř. kolik let zpětně. Popřípadě jestli je možné po SVJ či po jednotlivých vlastnících požadovat náhradu vzniklé škody, jelikož každý rok jsem platil za vodu, kterou jsem nespotřeboval. Prosím o radu co s tím mohu udělat. Nejedná se o malou částku za ta léta. Moc děkuji

Odpověď na otázku

Ve Vašem případě se jedná o neoprávněné obohacení vlastníků ostatních bytů Vašeho SVJ. Váš nárok na finanční vyrovnání bude podle občanského zákoníku promlčen po třech létech ode dne, kdy jste byl odbornou firmou informován o montáži duplicitního vodoměru.

Můžete od SVJ požadovat korekci Vašich úhrad za dodávky studené vody za období pro která budete mít hodnověrné údaje o náměrech Vašich vodoměrů a účtovanách a uhrazených jednotkových cenách vody. V náměrech musí vždy dva vodoměry prokazovat přibližně shodné (v rámci tolerance měřicích chyb) náměry – tím je dán počet dupicitně účtovaných m3 vody. SVJ může věc vyřešit korekcí při účtování dalšího období. Celkový Váš přeplatek za období, kdy jste platil za tři vodoměry odečte od Vašeho nákladu za dodávky vody a stejnou částku připočte k nákladům na dodávky vody pro celý dům v tomtéž, případně následujícím období. Případně, po dohodě, může toto vyrovnání rozložit do několika následných období.

-japo-

Menu