dvojí měření

  1. ARTAV
  2. dvojí měření
ostatni

Text otázky

Máme dotaz, je-li možné v jednom baráku použít dvoje měření pro vyúčtování tepla.V baráku jsou 3 byty a 1 NP. V bytech je prováděno vyúčtování dle poměr. meřidel a NP má svoje patní měřidlo.V baráku mají společnou výměníkovou stanici. Děkujeme

Odpověď na otázku

Pokud je vytápění nebytového prostoru fakturováno podle patního měřidla pro NP dodavatelem tepla samostatně, na základě smlouvy o dodávce tepla, pak není tento nebytový prostor součástí zúčtovací jednotky, ve které jsou bytové jednotky. Podle poměrového měření se pak rozúčtuje jen dodávka tepla měřená patním měřidlem pro byty.Je-li pro celý dům, tj. jak bytovou tak nebytovou část společná smlouvy o dodávkách tepla, pak je podružné měřidlo, které měří spotřebu NP jen poměrovým měřidlem a měla by se podle něj účtovat jen spotřební složka nákladů.