Dvoučidlový ITN a zavzdušněný radiátor

  1. ARTAV
  2. Dvoučidlový ITN a zavzdušněný radiátor
meridla

Text otázky

Dobrý den, prosím o posouzení situace, kdy otopné těleso je zavzdušněné a pro vytápění tedy není využita celá jeho plocha, dojde ke snížení jmenovitého výkonu otopného tělesa. Toto snížení výkonu trvá po dobu zavzdušnění a je tedy vratné. Protože otopné těleso je poddimenzováno a není schopno vytopit místnost na požadovanou teplotu, dojde k plnému otevření termostatického ventilu a teplota v místě instalace ITN dosáhne maximální možné teploty. Oproti tomu teplota snímaná na povrchu ITN (detekující teplotu v místnosti) bude nízká. Protože náměr ITN je určen rozdílem obou teplot, jeví se tato situace jako vysoký odběr tepelné energie, ke kterému však ve skutečnosti nedochází. Doba trvání popsaného stavu může být různě dlouhá, od jednotek hodin přes jednotky dnů až po týdny (v případě delší nepřítomnosti z důvodu např. dovolené či služební cesty). Kvůli výše popsanému požadujeme po SVJ instalaci automatických odvzdušňovacích ventilů na otopná tělesa, ale je nám tvrzeno, že zavzdušnění otopných těles nemá a ani nemůže mít na náměr E-ITN 30, respektive na výpočet spotřební složky místnosti žádný vliv.

Odpověď na otázku

Vaše úvaha je správná a osazení automatického odvzdušňování by popsaný nedostatek mohlo odstranit.

Po čase (několika let) se může stát, že automatický ventilek začně propouštět a kapat, To už bude Vaše riziko. Jistější by bylo hlídat teplotu tělesa a odvzdušňovat je ručně, standardním odvzdušňovacím ventilkem.

-japo-