Elektronické RTN – cena dílku.

  1. ARTAV
  2. Elektronické RTN – cena dílku.
ostatni

Text otázky

Zajímalo by mě, jak poznám jaká je cena naměřených hodnot. Například při naměření a zapsání hodnoty100,- kolik je to gigajoulu, abych si mohla vypočítat cenu za teplo.Děkuji

Odpověď na otázku

Hodnoty registrované indikátory vytápění jsou bezrozměrné jednotky, které určují podíl spotřeby tepla jednotlivých místností na celkové spotřebětepla objektu (zúčtovací jednotky).Výslednou cenu za takovouto jednotku je možné určit až na konci zúčtovacího období, kdy jsou známy celkové náklady objektu a celková suma odečtených jednotek indikátorů vytápění.