Fakturace pevné složky vodného a stočného.

  1. ARTAV
  2. Fakturace pevné složky vodného a stočného.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, prosím o radu zda je zákonem stanoveno, že pevná složka vodného a stočného se jednotlivým nájemníkům bytovky rozůčtovává tak, že se připočte k vodnému a stočnému a z této částky se vypočte cena vodného a stočného vč. P.S. na 1 m3 spořebované vody. Tato cena za 1m3 se pak pronásobí jednotlivým nájemníkům dle skutečně odebraného množství.Nebo se musí jednotlivým nájrmníkům fakturovat samostatně náklady na vodné a stočné a náklady na pevnou složku zvlášť (rovnoměrným dílem na každého nájemníka).Přeji hezký den a děkuji mnohokrát za radu.

Odpověď na otázku

Rozúčtování studené vody (SV) na konečné spotřebitele (uživatele bytů a nebytových prostor) není v čR řešeno žádným legislativním předpisem.Existuje však cenový výměr MF č.01/2009, který ve své části II, oddílu 2, odst. 14 a 15 alespoň zčásti řeší základní pravidla pro rozúčtování SV jednotlivým spotřebitelům.Tedy účtuje se na základě dohody mezi odběratelem a spotřebiteli, což je zřejmě ve Vašem případě 100% nákladů dle spotřeby bytových vodoměrů.Pokud však dohoda neexistuje, účtuje se dle směrných čísel roční potřeby vody a v případě dvousložkové ceny se pevná složka účtuje dle m2 podlahové plochy bytů nebo nebytových prostor.Celé znění cenového výměru naleznete na http://www.artav.cz/pdf/CenovyVymer_1_2009.pdf.