Fakturační měřič tepla

  1. ARTAV
  2. Fakturační měřič tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, v odpovědi na dotaz p. Marie ze dne 13.03.2015 uvádíte:Pro Vaši kontrolu o celkové spotřebě by na fakturách dodavatele tepla měly být uvedeny počáteční a koncové stavy počitadla na fakturačním měřiči tepla. Jejich rozdíl je pak Vaše skutečná spotřeba. Můžete mi prosím sdělit, který zákon toto přesně ukládá a zda se toto vztahuje i na dodávku tepelné energie pro ohřev TUV. Na faktuře od našeho dodavatele tepla je uvedena pouze spotřeba tepla v GJ, ale jak k tomuto konečnému stavu došel a zda je správný, se již nikde nedozvím.Je povinností dodavatele tepelné energie mít tyto fakturační měřiče tepla, tepla pro ohřev TUV a studené vody pro TUV instalovány pro každý dům, kterému tyto energie dodává a nebo si tyto měřiče musí pořídit jednotlivá společenství vlastníků bytových jednotek. Popř. který zákon toto řeší.Děkuji za pochopení.

Odpověď na otázku

Vážená paní! Tyto otázky řeší zákon č. 458/2000Sb. (energetický zákon) v platném znění. Pokud dodavatel tepla neuvádí na faktuře počáteční a koncové stavy měřidel, jde z jeho strany o porušení uvedeného zákona. Doporučuji vám v prvé řadě provést kontrolu uzavřené smlouvy na dodávku tepla a technických podmínek této dodávky, případně i dodávky teplé vody a technické podmínky její dodávky jakým způsobem má toto ve smlouvě uvedeno. Pokud jde o přípravu teplé vody přímo v objektu, pak je rozhodující zda předávací stanice byla pořízena vlastníkem objektu, nebo dodavatelem. Technické řešení předávací stanice zjistíte ze zpracované projektové dokumentace a tedy i to, zda je osazen pouze jeden měřič tepla nebo i podružný pro přípravu teplé vody a rovněž i vodoměr na studenou vodu. Dodavatel tepla ze zákona (č. 458/2000Sb. v platném znění) má povinnost osadit na své náklady pouze měřič tepla na vstupu do objektu a tento na své náklady udržovat a ověřovat ve stanovených termínech.

Menu