Fakturační vodoměr.

  1. ARTAV
  2. Fakturační vodoměr.
ostatni

Text otázky

Dobrý den, dostali jsme fa. vystavenou Vodárenskou společností na naše SVJ za první čtvrtletí roku 2009. V tomto období došlo k výměně fakturačního měřidla .Montážní lístek pracovníkům VAS podepsal někdo z vlastníků domu, kterého zastihli při výměně, bohužel nikdo z vlastníků nemá přehled o spotřebách na hlavním vodoměru a tak vlastně podepíší montážní lístek s tím ,že vidí stavy na vodoměru starém a novém.Bohužel vodárenská společnost má na montážním lístku nappsáno že reklamovat náměr lze při podepisování tohoto lístku/tj.přímo při výměně měřidla/.Reklamovali jsme fakturu , kterou VAS poslal za dva měsíce po výměně, jelikož na tonto odběrném místě je čvrtletní fakturace a ikdyž náměr je abnormální, nikdo nás na to neupozornil a reklamaci, kterou jsme žádali nám nechtějí uznat. Požadovali jsme reklamaci z hlediska dlouhodobé spotřeby na tomto místě a požadovali jsem vystavovat fakturaci hned po výměně. Ani jedno nám neuznali a proto se obracím z dotazem jestli máme právo se hájit a požadovat nápravu a dobropis na tuto fakturu. Děkuji Koštovalová

Odpověď na otázku

Vážená paní,Naše poradna se zabývá výhradně problematikou rozúčtování nákladů zaspotřebu tepla a vody mezi konečné spotřebitele a proto Vám doporučujemeobrátit se na jiný odborný portál.Nicméně podle našeho názoru:1. Není v zájmu, ale ani v silách dodavatele jakéhokoliv média (navíc i fakturačně měřeného), aby byl schopen posoudit, zda je Vaše spotřeba abnormálně vysoká či nikoliv. To přeci musí být zájmem odběratele, tedy Vašeho SVJ.2. Na dodávku vody musíte mít uzavřenou písemnou smlouvu dle §8, odst. 6zákona č. 274/2001Sb. (viz.http://www.artav.cz/legislativa/Z%20274-2001.html), která je závazná pro obě smluvní strany. Je tedy podstatné, jaká ujednání smlouva obsahuje pro Vámicitovaný případ.