Fond pracovní doby x směrná čísla

  1. ARTAV
  2. Fond pracovní doby x směrná čísla
ostatni

Text otázky

Je nutno přepočíst (zvýšit 1,44x) spotřebu vody v kancelářských prostorech užívaných 365 dní v roce stanovenou na základě směrných čísel roční spotřeby vody z tzv. normálního fondu pracovní doby (253 pracovních dnů za rok) na 365 pracovních dnů?

Odpověď na otázku

Podle cenového výměru 01/2008 se rozúčtování SV provede na základě dohody(oddíl 2.41.00.11, písm. e)). Ta může obsahovat takřka cokoliv, tedy buď 365nebo 253 dní pro stanovení roční spotřeby vody.V případě, že k dohodě nedojde, platí jednoznačně směrná čísla (shodnýoddíl, písmeno f)) a podle našeho názoru 365 dní. Jde přeci o roční potřebu vody ne opotřebu 8,5 měsíce. Výše m3 směrného čísla již zohledňuje způsob využití vody (kancelář).Případné odborné posouzení spotřeby se použilo pouze v případech, kdy je instalován vodoměr a ten se stane nefunkční ve smyslu zákona o metrologii a současně se jedná o netypický odběr vody dle §28, odst. 2 vyhl. č. 428/01Sb.. To všakspotřeba v kanceláři není.