Funkce měřidla

  1. ARTAV
  2. Funkce měřidla
meridla

Text otázky

Dobrý den, v bytovém domě máme měřidlo METRONA TELMETRIC plus. Odečty tedy probíhají formou návštěvy bytu od pověřené osoby. Nyní jsme ale zjistili, že při loňském odečtu došlo k chybě. Na jednom z radiátorů nám bylo odečteno místo 2755, pouze 275. Chyby jsme si bohužel nevšimli. Chtěl jsem se ale zeptat, jestli v letošním roce, až budou probíhat odečty nám bude účtována částka za X jednotek z letošního roku a nebo za X jednotek z letoška + 2480 jednotek z loňska? Bohužel mezi došlo k navýšení meziroční ceny za otop. Děkuji za odpověď, Nejedlý

Odpověď na otázku

Chyba odečtu nemůže ovlivnit registraci spotřeby v následujícím období. Indikátor topných nákladů se k 1. lednu automaticky vynuluje, tzn. že dílky se začínají opět načítat od nuly. Registrovaná spotřeba se ukládá do paměti přístroje a lze ji během následujícího období znovu odečíst. Měl byste na chybu upozornit vlastníka domu, aby zjistil, zda chybný odečet nějak ovlivnil výši nákladů za vytápění, která Vám byla účtována, a případně provedl potřebnou korekci rozúčtování.

-japo-