ostatni

Text otázky

Zda odečítá caloric 5 p3 rychleji při vyšší teplotě než při úsporném režimu

Odpověď na otázku

Každý indikátor topných nákladů načítá rychleji při vyšší teplotě, je to jeho základní princip. Čím je vyšší teplota radiátoru, tím rychleji se načítají dílky.

Menu