Indikátor MINOTHERM

  1. ARTAV
  2. Indikátor MINOTHERM
ostatni

Text otázky

Dobrý den,v bytovém domě (SVJ) je k rozúčtování nákladů spotřeby tepla používán indik. MINOTHERM II (výr. MINOL Stuttgart). Odpočet je prováděn 1x ročně v polovině topné sezony.Je tento způsob dosud legitimní? Jak se na výsledcích projeví tzv."letní nadvýpar"? Náš byt je situován jižně, od května do října je neobýván a tudíž nevětrán, vnitřní teplota bývá vyšší než 30°C? Děkuji za odpověď!S úctou Aubrecht

Odpověď na otázku

Odpařovací indikátory (podle čSN EN 835) jsou navrženy tak, že odečtovou periodou je po sobě jdoucích 12 měsíců – jinými slovy, měřící ampulka zaznamená jak odpar způsobený aktivním vytápěním během topného období, tak tzv. „letní odpar“ způsobený vyšší venkovní (a tudíž i vnitřní) teplotou. Je tedy v zásadě lhostejné, zda se odečty provádějí ke konci kalendářního roku (tedy prakticky v polovině topného období) anebo v průběhu léta (tedy na konci topného období). Klíčem pro takové rozhodnutí je stanovení tzv. „zúčtovacího období“ ve smyslu vyhlášky č.372/2001 Sb., kdy je důležité, aby perioda odečtů reflektovala sumární výši nákladů vynaložených na vytápění v průběhu zmiňovaného zúčtovacího období.