Indikátor RTN

  1. ARTAV
  2. Indikátor RTN
ostatni

Text otázky

Dobrý den!Máme ke všem radiátorům namontované digitální poměrové měřiče tepla WHE 30Z. Chtěla bych se zeptat, jakým způsobem se nuluje aktuální hodnota na začátku roku?Je možné, aby se tento údaj pro nový rok nevynuloval a další rok by začínal konečným údajem předešlého roku?Za odpověď předem děkuji V. Zikánová

Odpověď na otázku

Vámi uvedené elektronické indikátory rozdělovače topných nákladů typ WHE 30Z jsou elektronické dvoučidlové indikátory od firmy SIEMENS. Údaj indikátoru = číslo spotřební hodnoty které je na displeji přístroje v den naprogramovaného odečtu se ve 24,00 hod překlápí- ukládá se do paměti tohoto přístroje kde zústává k dispozici až do dalšího překlopení v den odečtu. To znamená, že počátek nového zúčtovacího období začíná indikátor načítat hodnoty opět od nuly. Na dispeji přístroje se Vám postupně objevují následné údaje: údaj spotřební hodnoty za aktuální období od začátku topného období bez označení, Test displeje s označením M,C, a symbol baterie, datum naprogramovaného dne odečtu, údaj spotřební hodnoty za minulé topné období s označením M, dále kontrolní kód s označením c a údaj E R R, což signalizuje poruchu přístroje, kdy je toto nutné nahlásit vlastníkovi nebo firmě ajišťující servis těchto indikátorů.Z uvedeného je tedy naprosto jasné, že indikátor vždy začíná nové topné období od nuly!