Indikátor Vipa

  1. ARTAV
  2. Indikátor Vipa
meridla

Text otázky

Dobrý den, prosím Vás. Dle zákona nám měnili indikátory na digitální. Problém je v tom, že mám typizované radiátory Korado - typ připojení VK, armatura rohová do stěny. Původní indikátory ( sklíčka ) se mezi armaturu a stěnu dali normálně nainstalovat nebyl problém. Montér ale nový indikátor v typu EC Rádio plus ( VIPA ) který je dle specifikace určen k odečtu ze ZPĚTNÉHO potrubí, nebyl schopen mezi armaturu a stěnu nainstalovat tak ho přidělal na radiátory viz příloha. a to ještě v místě kde je vstup topné vody do radiátoru. Myslím si že je to po všech stránkách špatně. Nove měření ( krabička) je větší než stará verze tak snad není pochybení na mé straně, že se jim to tam nevejde a přeci nemůžou instalovat měřič na radiátor, když je určen na zpětné potrubí. Tím si myslím, že mi vzniknou větší náklady na vytápění! Dále se jedná o dětské pokoje, tak se bojíme poškození a dalších nákladů, a problémů. Předem Vám děkuji za odpověď jak mám postupovat a jak vyřešit tuto situaci. s pozdravem Lukáš Fichtner

Odpověď na otázku

Firma VIPA CZ s.r.o. není členem naší Asociace a pokud je mi známo, tak konstrukce indikátoru VIPA nekoresponduje s žádnou obecně platnou (českou ani evropskou) technickou normou.

Víme, že u inikátorů VIPA, není rozhodujícím faktorem teplo dodané otopným tělesem, ale vypočítaná průměrná teplota měřené místnosti odvozená z teploty zpětného potrubí.

Tedy dle informací, které společnost přímo uvádí na svých stránkách, se má indikátor instalovat na zpětné potrubí.

 Je to i jedna z možností, kterou přímo zmiňuje vyhláška č.194/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a

pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

§ 7a Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

1) V budovách se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod chladu vybaví v případě, že

a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě, pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

b) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v několika místech,

1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

2. pracovním měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle zákona o metrologii.

(2) Zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění je indikátor pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný na každém otopném tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z otopného tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve vytápěném prostoru a teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období s trvalým průběhovým záznamem rozdílů těchto teplot vzduchu za časový interval, kterým je počet dnů v otopném období. V budově se instalují vždy stejné typy indikátorů nebo přístrojů se snímačem teplot.

(3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí zásobující každý byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr na teplou vodu používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

(4) Odstavce 1 až 3 se nevztahují na případy, kdy se neprovádí rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody v domě.

 Ve Vašem případě nebyla tato podmínka dodržena.

Z logiky věci je tedy zřejmé, že bude indikátor načítat jiné hodnoty, než které by načítal při instalaci na vratném potrubí.

V rámci řešení Vaší situace se budete muset obrátit přímo na Vašeho dodavatele a požádat ho o vysvětlení a řešení vzniklé situace.