Indikátory tepla ve společných prostorách

  1. ARTAV
  2. Indikátory tepla ve společných prostorách
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Je možné na radiátory ve společných prostorách ( sušárna ) umístit indikátory tepla a zálohu platit z fondu oprav? Děkuji za odpověď.Lenka Schniererová

Odpověď na otázku

Pokud se na shromáždění dohodne potřebná většina vlastníků, pak je možné indikátor tepla na radiátor ve společných prostorách ( v sušárně ) umístit. Otázkou ale zůstává, jak bude se získanými hodnotami z indikátoru naloženo a jak budou zahrnuty do celkového vyúčtování skutečných nákladů na dodané teplo do domu. Pokud je prohlášením vlastníka sušárna vymezena jako společný prostor, pak se musí všichni vlastníci v domě dohodnout na pravidlech využívání sušárny a na způsobu rozdělení nákladů na vytápění sušárny. Je-li sušárna vymezena prohlášením vlastníka jako samostatná jednotka – nebytový prostor určený k pronajímání, pak by byly naměřené hodnoty z indikátoru v sušárně použity k vyúčtování nákladů na dodané teplo konkrétnímu nájemci. Má-li být smyslem montáže indikátoru v sušárně zamezení plýtvání tepelnou energií, pak se jako účelnější jeví aretace nastavené polohy termostatického ventilu proti nežádoucímu pohybu, aby nebyla sušárna přetápěna. Co se týká možnosti úhrady záloh na teplo z fondu oprav, pak toto nedoporučuji. Fond oprav je primárně určen na úhradu nákladů spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu, nikoli na úhradu služeb. Zálohy na teplo by měly být hrazeny ze záloh vybíraných od vlastníků bytů v domě, přičemž o výši záloh by mělo v souladu s občanským zákoníkem rozhodovat shromáždění.

Menu