Indikátory tepla

  1. ARTAV
  2. Indikátory tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat, jaké jsou koeficienty pro výpočet tepla v panelovém domě při instalaci indikátorů tepla (co se týče umístění bytu - kraj, prostředek atd.). Doposavad v našem domě nebyly tyto indikátory instalovány. Většina nájemníků však uvažuje o jejich pořízení. Osobně bydlím v přízemí, v krajním bytě. Musím tutdíž poměrně více topit, než byty prostřední. Zajímalo by mě, zda po instalaci těchto měřáků nebudu doplácet ještě více.

Odpověď na otázku

Koeficienty pro zohlednění polohy bytu nejsou stanoveny univerzálně a pro každý dům musí být určeny individuálně podle tepelně technických vlastností domu a jiných okolností. Mají být stanoveny tak, aby při vytápění na stejné průměrné teploty platily dva stejně velké byty v domě přibližně stejnou částku na vytápění. Vyhl.372/2001Sb. V §4.,odst.(3)uvádí:“Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.“ K této věci je v metodickém pokynu Ministerstva pro místní rozvoj uvedeno:(3) „Cílem rozúčtování je zajistit, aby náklady na vytápění místností srovnatelné velikosti se srovnatelnou úrovní vytápění (tj. teplotní úrovní) byly rovněž srovnatelné bez ohledu na jejich polohu.“