Indikátory topných nákladů

  1. ARTAV
  2. Indikátory topných nákladů
meridla

Text otázky

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem jak postupovat ve věci instalace indikátorů topných nákladů s dálkovým odečtem ve Společenství, které jejich instalaci odmítá. Jedná se o Společenství se 100% vlastníky a naše družstvo se zde stalo předsedou. Dům je 5ti podlažní a má 22 bytových jednotek. Předem Vám děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií stanoví:

§ 7 – Snižování energetické náročnosti budov

(4) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce jsou dále povinni

e) vybavit, v případě bytových domů a víceúčelových staveb s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor přístroji registrujícími dodávku tepelné energie, kterými jsou stanovená měřidla podle zákona o metrologii anebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v rozsahu a způsobem podle prováděcího právního předpisu; vlastníci a uživatelé bytů nebo nebytových prostor jsou povinni na základě výzvy vlastníka budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů.

Pokud nedojde k instalaci měřidel tepla nebo indikátorů, jedná se o porušení zákona. V takovém případě je nutné upozornit majitele na výši sankce dle § 12a tohoto zákona a bránit se stížností na SEI. Pro splnění zákonných podmínek je v současné době (květen 2021) dostačující mít nainstalovaný jakýkoli indikátor, tedy i bez rádiového odečtu. Povinnost instalace radiových indikátorů vznikne až novelou zákona 406/2000 Sb. (pravděpodobně v druhém pololetí roku 2021 nebo na začátku roku 2022).

-peho-

Menu