indikátory

  1. ARTAV
  2. indikátory
ostatni

Text otázky

Indikátory jsou instalovány v bytové části budovy tj. cca 1/2 budovy a přilehlých spol. prostorách.Druhá polovina budovy restaurace,hotel,škola a školka indikátory na radiátorech nemá osazeny. Myslím, že to není v souladu s platnými předpisy.Prosím o Vášnázor.Jsme jedno SVJ.

Odpověď na otázku

Popsaná situace je v rozporu s platnými zákony. V budově, ve které jsou bytové i nebytové jednotky musí být ve všech jednotkách instalována zařízení pro registraci spotřeby tepla na vytápění a na dodávky teplé vody. Rozúčtování nákladů na vytápění a na dodávky teplé vody musí být prováděna na základě zjištěných individuálních spotřeb jednotlivých jednotek.Za dodržování předpisů a za správné rozúčtování odpovídá vlastník budovy, tedy pravděpodobně SVJ, jako právnická osoba. Více najdete v zákoneh 318/2012 a 67/2013 Sb. Oba předpisy nejdete na stránkách www.artav.cz.

Menu