individuální rozúčtování

  1. ARTAV
  2. individuální rozúčtování
ostatni

Text otázky

Dobrý den, obracím se na vás s tímto dotazem: V panelovém domě SVJ máme vlastní plynovou kotelnu. Obdrželi jsme vyúčtování nákladů na otop. Jedná se mně o stav - 5 bytů o stejné podl. ploše, stejný polohový koef., byty nad ssebou - různé náměry tkzv. zohl. jednotek RTN(indikátory - od 60 - 662 jednotek)- přesto výsledná suma v Kč SN na otop je u všech těchto bytů - stejná na desetníky. Liší se pouze neměřené korekční jednotky, ale tak, aby výsledné jednotky odpovídaly te , na desetihaléře stejné sume v Kč - SN na otop. dotaz - zda- li to je možné? Děkuji

Odpověď na otázku

Z informací, které podáváte, nelze jednoznačně posoudit správnost nebo chybnost provedeného rozúčtování.Může ale být, že všechny Vámi zmiňované byty jsou korigovány dle ustanovení §4, odst. 4, vyhlášky č. 372/2001 Sb., tj. na určitou minimální (či maximální) dovolenou hodnotu celkového nákladu na m2; jsou-li zmiňované byty identické co do podlahové plochy, pak zákonitě i korekce ve SN musí být provedena na identický výsledek. Nicméně, pro posouzení správnosti je třeba hlubšího prozkoumání, které nelze provést bez kontroly celého rozúčtování objektu. V první fázi lze tedy zcela jednoznačně doporučit kontaktovat vlastníka objektu (který je ze zákona za správnost rozúčtování zodpovědný)s žádostí o podání vysvětlení k Vašemu dotazu. Teprve pokud byste neuspěla u vlastníka objektu, lze zvažovat možnost nezávislého posouzení správnosti rozúčtovacího postupu. Dodáváme, že výsledky rozúčtování pro jednotlivé konečné spotřebitele jsou důvěrné a zacházení s nimi je upraveno zákonem o ochraně osobních údajů (zákon 101/2000 Sb.).

Menu