Informace o indikátorech RTN

  1. ARTAV
  2. Informace o indikátorech RTN
ostatni

Text otázky

Dobrý den.Chtěl bych Vás poprosit o zaslání informací, o výhodách a nevýhodách teplotních měřáků na topení. Děkuji moc za odpověď

Odpověď na otázku

Měření odběrů elektřiny, vody a plynu prostřednictvímelektroměrů, vodoměrů a plynoměrů bereme jakosamozřejmost. A teplo – tu nejdražší energii – platímeparadoxně velmi často podle výměry podlahové plochybytu. Náklady na vytápění přitom představují nejvyššípoložku z rozpočtu výdajů za užívání bytu.Průměrné teploty v panelových domech bez měřenía regulace dodávaného tepla jsou asi o 4° C vyšší nežprůměrné teploty v rodinných domech se samostatnýmvytápěním. Každý stupeň navíc přitom znamenášestiprocentní nárůst spotřeby tepla. Výsledný rozdílspotřeby tedy činí 24%, navíc převážná část bytovéhofondu čR má závažné konstrukční i funkční vadyna topných systémech.Byty jsou zpravidla zásobovány topnýmmédiem z několika stoupaček. Použití absolutních měřičůtepla, kterých by muselo být namontováno několikv každém bytě je tedy cenově příliš náročné. Proto seobvykle uplatní poměrné rozdělení celkové spotřebyna jednotlivé odběratele prostřednictvím indikátorů prorozdělování nákladů na vytápění místností otopnýmitělesy. Nejspolehlivější a nejpřesnější zařízení sloužícítomuto účelu jsou elektronické indikátory.Výhody: indikátory plní funkci kvantitativního posouzení spotřeby tepla navytápění, dosahuje se prokazatelných úspor tepla, lepším hospodařením přivytápění, jde o jednoduché a poměrně levné řešení s návratností vloženýchinvestic do jednoho roku.Nevýhody: Nejsou-li indikátory vybaveny radiovým odečtem, je nutno jednouročně provést odečet indikátorů na všech otopných tělesech v domě,indikátory registrují jen teplo dodávané do místnosti otopným tělesem,neregistrují teplo dodané přestupem ze sousedních místností.