Instalace měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Instalace měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den, rád bych se vás zeptal na to jak bych mohl postupovat v případě, že si chci jako vlastník bytové jednotky nainstalovat za své finanční prostředky měřiče tepla a zároveň vím, že není vůle ze strany vlastníků ostatních bytových jednotek ani správce objektu (bytový dům o třech vchodech a v každém vchodě je plynový kotel pro výrobu tepla) toto realizovat. Jakým způsobem mi bude fakturována záloha resp. vyúčtování tepla? Bude postupováno dle vyhlášky 372/2001 Sb.? Jakým jiným uznatelným způsobem bych mohl prokázat, že mé náklady na teplo jsou výrazně odlišné od vykázaných poměrových nákladů v celém vchodě? Moc děkuji za odpověď

Odpověď na otázku

Vaše přání je nesplnitelné.Rozúčtování podle bytových měřičů tepla nebo podle indikátorů vytápění se provádí výhradně poměrovým způsobem. Proto je lze použít jen tehdy, je-li měření nebo indikace instalována ve všech jednotkách domu. Pokud uživatelé některých jednotek odmítnou instalaci, je jim v souladu s vyhláškou 372/2001 přičtena přirážka k průměrné hodnotě spotřební složky ve výši 60%.