Instalace poměrových měřičů tepla

  1. ARTAV
  2. Instalace poměrových měřičů tepla
ostatni

Text otázky

Dobrý den,chystáme se instalovat poměrové měřiče tepla do 13 patrového panelového domu po zateplení, které proběhlo v roce 2003. Můžete mi prosím poradit jaký typ měřiče máme instalovat, zda je nutné platit servis firmě, která nám měřiče nainstaluje a zda je možné abychom si odečty dělali sami. Jde mi o to aby investice spojená s nákupem a instalací měřáků byla konečná a aby se každý rok nenavyšovala o servisní poplatky a odečty prováděné danou firmou. Kolik se průměrně dá ušetřit instalací poměrových měřičů tepla. Děkuji za odpovědi a přeji hezký den. Půhoný

Odpověď na otázku

Vaše rozhodnutí instalovat rozdělovače topných nákladů (dále jen RTN) je jistě správné a dlouhodobé zkušenosti ukazují, že jejich instalace velmi pozitivně motivuje konečné spotřebitele k racionálnímu chování a následným úsporám, které se pohybují v průměru od 15 do 20 %. Zejména je-li váš dům zateplen, je to jedno z posledních opatření vedoucích k minimalizaci nákladů na vytápění. Co se konkrétního typu RTN týče, pak lze obecně doporučit moderní elektronické RTN s technologií rádiového odečtu, protože tyto přístroje kromě řady technických předností a dlouhodobé spolehlivosti poskytují i značný uživatelský komfort a ochranu soukromí. Na stránkách www.artav.cz naleznete seznam našich členů, kteří Vám rádi zašlou konkrétní nabídku vypracovanou pro váš objekt. Je však třeba dodat, že RTN nejsou měřidly v dikci zákona o metrologii, nýbrž jen indikují spotřebu tepla na otopném tělese a používají se zásadně pro poměrové rozdělení nákladů. Pro správné rozdělení nákladů na vytápění nestačí pouhá instalace RTN, nýbrž je třeba znát i příslušné koeficienty vyžadované jak normou čSN EN 834, tak vyhláškou č.372/2001 Sb. To je důvod, proč dodavatelské firmy poskytují i následný servis zahrnující odečty, rozúčtování a údržbu přístrojů. Tím mj. garantují i správnost všech koeficientů a soulad provedeného rozúčtování s platnou legislativou. To Vám jako klientovi přináší kromě komfortního zabezpečení Vaší zákonné povinnosti vlastníka i jistotu, že rozúčtování bude provedeno správně i při výměnách otopných těles, kdy dochází ke změně koeficientů, i při změnách legislativy či změnách v jejím výkladu. Vaše rozhodnutí provádět si odečty a následné rozúčtování svépomocí tedy objektivně nepovažujeme za rozumné, protože při využití rádiové technologie je úspora na odečtech zanedbatelná a riziko vadného provedení rozúčtování vysoké. Je třeba si uvědomit, že při velikosti vašeho domu budete pracovat s tak vysokými částkami, že prakticky jakákoliv procedurální pochybení budou mít charakter trestného činu.