IRTN – nedodržení předpisů, sankce?

  1. ARTAV
  2. IRTN – nedodržení předpisů, sankce?
ostatni

Text otázky

Poučila jsem se ve Vaší Poradně, takže vím, že budova s jedním vstupem tepla a jedním měřením na patě budovy musí mít stejný typ IRTN, bez ohledu na to, jestli jednotlivé sekce budovy mají různého vlastníka (vyhl. 194/2007 Sb., vyhl. 372/2001 Sb. a vyhl. 237/2014 Sb.). Za všechny informace Poradně děkuji!Bohužel před společnou dohodou v našem domě se 4 sekcemi (a 4 SVJ) se jeden z vlastníků rozhodl objednat IRTN a montážní firmu samostatně (vč. zaplacení zálohy) a tím vlastně zbývajícím sekcím určil firmu i typ IRTN. Takže my objednáváme pro své čp. totéž, ale v sousedním čp. to odmítli - že mají svého dodavatele. Poslední sekce (čp.) se navzdory předpisům rozhodla měřiče vůbec neinstalovat... Dosud máme teplo rozděleno po 25%, v rámci sekce náklady rozdělujeme podle vytápěné podl. plochy. Pokud nebudem jednotni v celé budově, ztratíme možnost rozdělit náklady na sekce (podle součtu náměrů v jednotl. sekcích), takže budeme muset zústat u základního rozdělení spotřeby po 25%. Naši sekci to poškodí, protože jako jediní máme všechna dostupná zateplovací opatření, kdežto ostatní s tím nespěchají...Moje otázky: 1/ Jakým způsobem lze přimět všechny čp. ke společnému postupu, na koho se obrátit? 2/ Kdo kontroluje, jestli jsou měřiče instalovány v souladu s platnými předpisy? 3/ Pokud by se podařilo objednat stejný typ měřiče (v našem případě Siemens/Qundis WHE 552 D1 radio Wal By), je nutné mít také shodnou montážní firmu? (jestli firma při aplikaci koeficientů ohodnocujícíh např. polohu bytu apod. může postupovat variantně, nebudou výsledky z indikátorů srovnatelné pro všechny sekce!)

Odpověď na otázku

Vaše situace je složitá, především v tom, že za rozúčtování odpovídá vždy vlastník domu. Pokud jde o více vlastníků, je potřeba aby se shodli na stejných pravidlech rozúčtování. Taková jednotná pravidla pak mohou realizovat i třeba různé firmy, ale musí respektovat stejné principy např. stanovení koeficientů pro přepočty odečtených náměrů na indikátorech.Kontrolou dodržování povinnosti instalace registrační techniky (měřičů teplanebo indikátorů vytápění) a případným udělováním pokut je pověřena Státní energetická inspekce. Doporučuji proto obrátit se na územně příslušné pracoviště SEI. Mohli by Vám pomoci přesvědčit SVJ, které odmítá instalaci měření, aby se přizpůsobili a připojili se k ostatním sekcím se stejnou technikou.

Menu