IRTN ve spol. prostorách by přece měly být zahrnuty do celkového součtu!

  1. ARTAV
  2. IRTN ve spol. prostorách by přece měly být zahrnuty do celkového součtu!
ostatni

Text otázky

Otevřela jsem si odkaz na odpověď z 25.3.2014 na otázku, jak postupovat s IRTN ve spol. prostorách, kde je uvedeno, že vzhledem k tomu, že se spotřeba platí ze společných peněz, postrádá instalace IRTN smysl. Domnívám se, že stejně jako např. v úklidové místnosti měříme vodu, která pak figuruje v součtu náměrů (i když je placena ze spol. peněz), a stejně tak do výkazu pro PT,a.s. spotřebu teplé vody uvádíme v součtu za celou sekci (podle toho PT,a.s. rozděluje náklady na TUV pro jednotl. sekce) měly by být osazeny na všech radiátorech IRTN, jinak pak nelze na základě IRTN sečíst náklady po jednotlivých sekcích (s různými vlastníky)!Zřejmě zákon nepočítal s tím, že jedna budova může mít několik vlastníků. Prosím, sdělte mi, zda uvažuji správně. Děkuji!

Odpověď na otázku

Analogie s vodoměry není správná. Vodoměry jsou stanovená měřidla a registrují spotřebu vody ve fyzikálních jednotkách m3.Naproti tomu indikátory vytápění nejsou měřidla a registrace probíhá v bezrozměrných jednotkách – dílcích. Pro rozúčtování spotřeby tepla na vytápění se používají pouze poměrné počty dílků, registrované (po předepsaných korekcích) u jednotlivých spotřebitelů. Celkový součet dílků nehraje v rozúčtování žádnou roli a proto nemusí být sledována spotřeba ve společných prostorách. Dá se také říci, že spotřeba tepla ve společných prostorách je zahrnuta do celkových tepelných ztrát domu, bez ohledu na jejich lokalizaci.U vodoměrů je dobré registrovat i spotřebu ve společných prostorách (např. v úklidových komorách), kde bude spotřeba stejně rozúčtována mezi uživatele všech bytů, protože pak můžeme porovnat součet spotřeb registrovaných na všech vodoměrech se spotřebou fakturovanou podle domovního vodoměru. Tím máme umožněnou kontrolu správné funkce všech vodoměrů.V případě indikátorů vytápění takováto kontrola není možná.