ITN, kalorimetry

  1. ARTAV
  2. ITN, kalorimetry
meridla

Text otázky

Dobrý den, musí být podle platné legislativy namontovány v bytech nebo na přívodech topení ITN nebo kalorimetry ? Pokud nemusí jakým způsobem se provádí rozúčtování nákladů na vytápění - pouze podle m2 bytové plochy bez ohledu na umístění bytu ?

Odpověď na otázku

Povinnost osadit registrační přístroje vychází ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, který svou novelou (zákonem č. 318/2012 Sb.) stanovil nejzazší termín pro instalaci přístrojů do 1.1.2015. Prováděcí předpis (vyhláška MPO č. 194/2007 Sb.), který tuto povinnost blíže specifikuje, byl novelizován dne 7.11.2014 (vyhl. 237/2014 Sb.). Prováděcí předpis blíže specifikuje popisy přístrojů pro měření a dále mimo jiné stanoví, na které budovy (objekty, prostory) se povinnost nevztahuje.

Pokud není v objektu povinnost instalace, pak se náklady rozúčtují v poměru dle započitatelné podlahové plochy bytů a nebytových prostorů s tím, že přepočet podlahové plochy na zap. podlahovou plochu je specifikován ve vyhlášce 269/2015 Sb. v platném znění.