Jak má vypadat vyúčtování?

  1. ARTAV
  2. Jak má vypadat vyúčtování?
ostatni

Text otázky

Jak má vypadat vyúčtování?

Odpověď na otázku

Vyúčtování má být přehledné a srozumitelné a má obsahovat údaje uvedené ve vyhl.372/2001 Sb. V §7, odst.2.text vyhlášky najdete na adrese:http://www.artav.cz/legislativa/V%20372-2001.html