Jak na podvodníky?

  1. ARTAV
  2. Jak na podvodníky?
ostatni

Text otázky

Dobrý den. Obracím se na Vás s dotazem, co je možné dělat v situaci, když jeden člen společenství vlasníků ( v domě je 6 bytů) podvádí při odběru tepelné energie. Za rok 2004 neměl z odpařovacívh měřidel na ústředních topeních v bytě odečten ani jeden dílek, v roce 2006 to bylo 30 dílků (pro porovnání v domě je průměr 382 dílků na byt). Dne 3.5.2005 byla v tomto bytě provedena namátková kontrola f.Bytherm, která provádí odečty a bylo zjištěno, že jsou porušeny na 4 topeních plomby . Byl o tomto proveden zápis. Společenství vlastníků rozhodlo, že se teplo tedy rozúčtuje za rok 2004 dle plochy. V letošním roce , kdy opět došlo řádně k rozúčtování dle plochy za rok 2005, tato rodina předložila na schůzi společenství dopis s žádostí o přepočet dle měřidel a žádala o podpisy ostatní spoluvlastníky. Všichni i předseda společenství jim dali souhlas , přesto, že je zde doklad , že podváděli i v roce 2005(kontrola plomb byla prováděna přeci 3.5.2005 a tzn., že plomby byly porušeny až do 12/2005, kdy se prováděl odpočet a následně se měnila měřidla na digitální,).Nejsmutnější na tom je , že si tato rodina dělá z ostatních legraci, když tvrdí, že netopí a že když jim je zima , tak jdou na rotoped, příště Vám řeknou, že topí el. kamínky, také plamenometem , seškrabují plíseň ,atd. A ostatní jim to věří . Prosím o radu a děkuji.S pozdravem N.Jarošová

Odpověď na otázku

Podle vyhlášky č .372/2001 Sb., která uvádí závazná pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění má být při zjištění porušení plomby účtována příslušnému uživateli bytu úhrada spotřebních nákladů ve výši 1,6 násobku průměrné hodnoty zjištěné v ostatních bytech na 1m2 započitatelné plochy bytů vynásobená započitatelnou plochou příslušného bytu. Není tedy třeba rozúčtovávat všem podle plochy, ale jen uživateli bytu u kterého bylo zjištěno poriušení plomb, s příslušnou 60% přirážkou.Pokud však všichni vlastníci, mimo vás, souhlasili s rozúčtováním podle plochy, je těžké něco proti tomu podnikat, protože není obecně platná povinnost rozúčtovávat vytápění dle zjišťované spotřeby a rozúčtování celkových nákladů na vytápění jen podle plochy je legální.