Jak postupovat u odpojené byt. jednotky, má-li vlastní vytápění

  1. ARTAV
  2. Jak postupovat u odpojené byt. jednotky, má-li vlastní vytápění
legislativa

Text otázky

Dobrý den, prosím o vysvětlení, jak by měl rozúčtovatel tepla postupovat v případě, že jedna byt. jednotka v domě s 10 byty je odpojena od rozvodů tepla ( dům vytápí nově zrekonstruovaná plynová kotelna), údajně má vlastní vytápění přímotopy ( v bytě udává teplotu mezi 17-19stupni ) a nechává se vytápět přes stěny okolními byty. Poměr je odsouhlasen 50% : 50%.Měla by se účtovat základní složka 50% a u spotřební složky provést korekci -20% od průměru v domě? Děkuji

Odpověď na otázku

Odpojení bytové jednotky od ústředního vytápění je podmíněno souhlasem vlastníka domu, v případě SVJ rozhodnutím Shromáždění vlastníků.

Pokud takový zásah do společného zařízení domu vlastník domu neschválil, může požadovat navrácení do původního stavu.

Pokud jde o rozúčtování nákladů na vytápění a odpojení bytu bylo vlastníkem domu schváleno, bude se odpojené jednotce účtovat jen základní složka (50 %). Pokud odpojení nebylo schváleno, postupuje se jako by byt nebyl odpojen a jeho nulová registrovaná spotřeba tepla znamená. že byla překročena hodnota dolního limitu (-20 %) a bude se účtovat částka ve výši 80 % průměrných celkových nákladů v přepočtu na započitatelnou podlahovou plochu.

-japo-