Jak rozúčtovat studenou a teplou vodu v SVJ (společenství vlastníků jednotek) s nevyhovující platností měřidel.

  1. ARTAV
  2. Jak rozúčtovat studenou a teplou vodu v SVJ (společenství vlastníků jednotek) s nevyhovující platností měřidel.
meridla

Text otázky

Dobrý den Dle platné legislativy se rozúčtování nákladů na studenou vodu (SV), teplou vodu (TUVs) a energie na ohřev teplé vody (TUVo) provádí dle metrologicky vyhovujících vodoměrů (tzv. cejchování vodoměrů).  Je správné rozúčtovat náklady na studenou vodu (SV), teplou vodu (TUVs) a energie na ohřev teplé vody (TUVo) v případě, že nejsou instalovány vyhovující vodoměry (vodoměry s propadenou platností cejchování) takto: studenou vodu (SV) - dle osoboměsíců teplou vodu (TUVs) - dle osoboměsíců ohřev teplé vody (TUVo) Základní složka ZS 30 procent - dle plochy bytu  pro teplou vodu spotřební složka SS 70 procent - dle osoboměsíců V případě, že tento postup není správný, prosím o informaci jaký postup je dle legislativy vyhovující. S pozdravem Miroslav Nevrkla

Odpověď na otázku

Vámi popsaný postup rozúčtování je zcela správný.

Zákon 67/2013 Sb. stanoví pro studenou vodu:

Nedojde-li k ujednání, nebo rozhodnutí družstva, anebo společenství, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech nebo nebytových prostorech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody a odvádění odpadních vod podle směrných čísel roční potřeby vody. U teplé vody postupujte podle §4, odst. 3, vyhlášky 269/2015 Sb.

V zásadě jde vždy o rozúčtování podle počtu osob, s výjimkou rozúčtování základní složky nákladů na teplo spotřebované na ohřev teplé vody. Směrná čísla se uplatní jen v případech, kdy byty nejsou stejně vybaveny, pokud jde o přístup k teplé či studené vodě.

-peho+japo-

Menu