Jak rozúčtovat teplo pro nebytové prostory v roce 2024

  1. ARTAV
  2. Jak rozúčtovat teplo pro nebytové prostory v roce 2024
legislativa

Text otázky

Dobrý den, pročetl jsem článek https://vytapeni.tzb-info.cz/15034-jak-rozuctovat-teplo-pro-nebytove-prostory a je skvělý. Jsem spoluvlastník nemovitosti, kde jsou pronajímány výhradně nebytové prostory. Chtěl bych se v této souvislosti zeptat, jestli stále platí neexistence povinnosti instalovat měřící nebo registrační techniku v nebytových prostorách, neboli jak je uvedeno v článku: Vlastníci objektů využívaných k jiným účelům než k bydlení, nemají tedy povinnost instalovat měřící nebo registrační techniku, ani podružné vodoměry a nejsou vázáni žádnými obecně platnými pravidly pro rozúčtování služeb, které poskytují nájemcům svých prostor ...nebo jestli tato povinnost byla v současné legislativě platné pro rok 2024 nějak rozšířena. Děkuji.

Odpověď na otázku

Povinnost instalovat „přístroje regulující dodávku tepelné energie“ (zpravidla termostatické ventily) a „přístroje registrující dodávku tepelné energie“ (zpravidla měřiče tepla nebo indikátory na radiátorech) vyplývá nyní z ustanovení §7 zákona 406/2000 Sb.

Povinnost instalovat přístroje registrující dodávku tepelné energie se týká pouze bytových domů a víceúčelových staveb (§7, odst. 4, písm. e) a jsou stanoveny i četné výjimky (§7, odst. 5).

Současně ale platí i povinnost vybavit fyzickým nebo právnickým osobám, jež nakupují teplo, chlad nebo teplou vodu pro své vlastní konečné užití (dále jen „konečný zákazník“), vnitřní tepelná zařízení budov stanovenými měřidly podle zákona o metrologii (§7, odst. 4, písm. d).

Doporučujeme znění §7 prostudovat a rozhodnout dle konkrétní situace. Znění zákona 406/2000 Sb. naleznete na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406 .