Jak s podlahovým topením?

  1. ARTAV
  2. Jak s podlahovým topením?
ostatni

Text otázky

Jak postupovat při rozúčtování tepla, když v jednom bytě, kde je podlahové topení, nelze nikde osadit RTN. vyhl.372/2001 Sb to neřeší.

Odpověď na otázku

Vyhláška se nezabývá technickým řešením jednotlivých systémů registrace spotřeby tepla. Pro sledování spotřeby tepla v systému podlahového vytápění lze dobře použít jednoduchý bytový měřič tepla instalovaný na přívodu tepla do bytu.Pokud by v ostatních bytech nebylo možno instalovat stejné měřiče, lze od celkové spotřeby domu odečíst spotřebu měřiče na podlahovém vytápění a ostatní byty rozúčtovat pomocí indikátorů.Alternativně lze uvažovat také o denostupňové metodě s teplotními čidly v jednotlivých bytech.