jak se upravuje spotřební složka

  1. ARTAV
  2. jak se upravuje spotřební složka
ostatni

Text otázky

Spotřeba tepla za r. 2016 - jedná se mi o spotřební složku: přepočtený součet náměrů v bytě činí cca 219 jednotek. Ve vyúčtování se však počítá s tzv. "Opravnou spotřebou RTN", která činí 7x vyšší hodnotu - a to 1506 jednotek. Jak je prosím možné, že společnost Teplárny Brno, a.s. tuto hodnotu upravuje do tak astronomických hodnot? V minulých letech mi byly hodnoty náměrů upravovány max. na dvojnásobnou hodnotu. Toto mě zaráží. Prosím o příp. vysvětlení.

Odpověď na otázku

Příčina je ve změně předpisů pro rozúčtování tepla. Podle starého předpisu (vyhl.372/2001 Sb.) byla minimální celková výše nákladů účtovaných za vytápění 60% průměrných nákladů na 1m2 v daném domě. Podle nové vyhlášky 269/2015 Sb. je tento minimální limit ve výši 80% průměrných nákladů.To odpovídá reálné situaci, kdy v bytech s níže nastavenou teplotou na termostatických hlavicích regulačních ventilů je teplota vzduchu nižší než v okolních bytech, ale rozdíl těchto teplot nepřesáhne tři stupně. Vzhledem k tomu, že na každý stupeň teploty (v okolí 20st.C) je potřeba asi 6-6,5% tepelné energie a tedy i nákladů na teplo, lze vypočítat, že byt se sníženým vytápěním spotřeboval nejméně 80% průměrné spotřeby tepla na 1m2 v daném domě.

Menu