Jak se vyúčtuje TUV v případě, že vlastník teplou vodu neodebírá

  1. ARTAV
  2. Jak se vyúčtuje TUV v případě, že vlastník teplou vodu neodebírá
ostatni

Text otázky

ako nový člen výboru jsem si udělala kontrolu vyúčtování tepla a teplé vody v našem SVJ. Zarazilo mě, že jeden z vlastníků (jedná se o nebytovou jednotku-obchod) nehradí spotřební složku za teplou vodu (což by bylo v pořádku, neodebírá-li ji a je odpojen). Ovšem základní 30% základní složky mě přišlo divné, jelikož vypočtená jednotková cena se mu násobí 22 m2 plochy, přitom jeho plocha nebyt.prostoru činí 219 m2. Druhý vlastník nebytovky toto krácení základ.složky nemá (spotřební má rovněž nulovou). Začala jsem pátrat po důvodu, zavolala vyúčtovateli tepla a teplé vody a bylo mi po telefonu sděleno, že tento vlastník se prý odpojil (zaslepil přívod) z dodávky teplé vody a prý na základě zřejmě pokynu správce mu účtují tak, jak je uvedeno ve vyúčtování. Druhý vlastník nebytovky prý také neodebírá teplou vodu, ale jelikož si přívod "nezaslepil", tak účtují dle vyhlášky. Nikde jsem nezjistila, že by kdy shromáždění o této věci (snížení m2 u jedné z nebytovek)kdy rozhodovalo. Je to v pořádu? Děkuji za případnou odpověď.

Odpověď na otázku

Není to v pořádku. Účtování základní složky nákladů na ohřev teplé vody se nemůže řídit podle toho, zda uživatel jednotky vodu odebírá, nebo neodebírá, nebo neodebírá proto, že má přívod vody zaslepen. Velkost podlahové plochy pro výpočet této základní složky nákladů však může být u nebytových jednotek upravena odborným posouzením, podle předpokládané velikosti odběru vody, dané charakterem provozu v nebytové jednotce. Viz příloha B vyhlášky 269/2015 Sb. Např. dvacetimetrová provozovna kadeřnictví bude mít jistě větší spotřebu teplé vody než 200 m2 velký sklad textilu, kde je jen jedno umývadlo na umytí rukou. Podlahová plocha uvedeného skladu by tedy mohla být krácena třeba i koeficientem 0,05.

Menu