Jak se zohlední při vyúčtování fakt, že prostory pod bytem jsou vytápěny pouze na 14 stupňů?

  1. ARTAV
  2. Jak se zohlední při vyúčtování fakt, že prostory pod bytem jsou vytápěny pouze na 14 stupňů?
legislativa

Text otázky

Dobrý den, jsem vlastníkem bytu pod kterým jsou prostory vytápěny na 14 stupňů. Ekonomicky jsem v nevýhodě, samozřejmě musim vic topit v bytě. Jak je toto zohledněno při výpočtu nákladů na bytovou jednotku?

Odpověď na otázku

Podle zákona 67/2013 Sb., §6, odst.(2) je poskytovatel služeb povinen při rozúčtování zohlednit rozdílnou náročnost jednotlivých bytů danou jejich polohou v domě. Ztráty tepla podlahou nad prostorem s nižší teplotou by měly být při rozúčtování nákladů na vytápění kompenzovány.

-japo-