Jak vyúčotvat služby v neb.prostoru – kina

  1. ARTAV
  2. Jak vyúčotvat služby v neb.prostoru – kina
ostatni

Text otázky

Zajímalo by mne, jak se dle vyhlášky 372/2001 Sb. bude postupovat při vyúčotávní tepla a vody jedná-li se o neb. prostor - velký kinosál, kdy není klasická výška stropu, ale čítá 2 patra bez stropního oddělení.Druhý dotaz zní, zda je možné navýšit ze strany pronajímatele zálohy, pakliže v nájemní smlouvě ( straré téměř 10 let) byla stanovena měsíční záloha. Nájemce odmítá hradit zvýšenou zálohu na teplo.Děkuji Simona

Odpověď na otázku

Vyhláška 372/2001 počítá i s nestejnými výškami stropů. Prakticky se všepřepočítává na vytápěný objem místnosti. Pro tak velký nebytový prostor byvšak bylo nejvhodnější instalovat samostatné měření spotřeby, jak tepla takvody. Pro konkrétní řešení by bylo nutno mít více informací o celkovésituaci objektu, o zdroji a rozvodech tepla apod. Doporučuji obrátit se naprojektanta ÚT nebo TZB, případně energetického auditora, který by mohlporadit po prohlídce objektu.O výši záloh uvádí vyhláška v §3, odst.(3) : Zálohy na úhradu nákladů natepelnou energii na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody stanovívlastník přiměřeně k vývoji nákladů ve dvou z klimatického hlediskasrovnatelných zúčtovacích obdobích.