Jak vyúčtovat TUV a teplo?

  1. ARTAV
  2. Jak vyúčtovat TUV a teplo?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, bydlím v družstevním bytě.Představenstvo družstva mi účtuje TUV a teplo dle velikosti bytu, tedy podle metrů čtverečních.Existuje metodický předpis, kdy by TUV byla vyúčtována podle osob a teplo dle velikosti bytu?Děkuji

Odpověď na otázku

Z formulace vašeho dotazu lze předpokládat, že nemáte v bytech instalovány žádné prostředky na registraci spotřeby, tj. ani vodoměry ani měřiče tepla či indikátory topných nákladů. Podle vyhlášky č.372/2001 Sb. by měly být spotřební složka nákladů na ohřev vody a náklady na vodné a stočné rozúčtovány podle počtu osob. §5 odst.(6) citované vyhlášky zní:“V zúčtovací jednotce, ve které u konečných spotřebitelů nejsou instalovány vodoměry, vlastník spotřební složku rozdělí podle průměrného počtu osob užívajících byt nebo nebytový prostor v zúčtovacím období a nebo v případě dohody všech konečných spotřebitelů podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše bytů a nebytových prostor v zúčtovací jednotce. Rozdíly v rozsahu vybavení jednotlivých bytů v zúčtovací jednotce mající vliv na odběr teplé užitkové vody zohlední vlastník přepočtem spotřební složky na základě odborného posouzení.“Pokud vy sama jste nesouhlasila s rozúčtováním TUV podle plochy bytu, zřejmě nedošlo k dohodě „všech konečných spotřebitelů“.Zdá se, že vaše družstvo nedodržuje vyhlášku, která je pro všechny vlastníky a správce domů závazná, a můžete se proti jejich postupu úspěšně bránit.