Jak započítat nepřímo otápěnou plochu do rozúčtování nákladů na vytápění

  1. ARTAV
  2. Jak započítat nepřímo otápěnou plochu do rozúčtování nákladů na vytápění
legislativa

Text otázky

Dobrý den, mám nejasno jak započítat do vyúčtování přepočtenou plochu. Pro názornost na konkrétním příkladu, který maximálně zjednoduším : ZJ – Zúčtovatelnou jednotkou je SVJ. Náklady na vytápění činí 100.000 Kč, celková započtené podlahová plocha je 500 m2, náklady na 1m2 vytápění v ZJ činí 200 Kč/m2. Započtená podlahová plocha je součet přímo vytápěné plochy otopnými tělesy, a přepočtené plochy, což je nepřímo otápěná plocha prostupem tepla sousedních stěn, ev. plocha kde prochází neizolované rozvody kde se podle vzorce spočítá kolik procent z 1m2 se započítá jako započtená plocha. Např. po přepočtu nepřímo otápěné plochy se z 10 m2 po přepočtu provedeném dle pravidel uvedených v platné vyhl. a přílohách započte jen 2,5 m2. Předpokládám, že těchto 2,5 m2 je plnohodnotných a měly by být uhrazeny stejnou částkou jako 2,5 m2 přímo otápěné plochy. Pro rozúčtování nákladů je stanoven poměr základní složky ZS a spotřební složky SS 50 / 50. V daném případě tak činí průměrný náklad na 1 m2 ZS = 100 Kč a stejně tak na 1 m2 SS = 100 Kč. A tady mám problém, když chci započítat přepočtenou plochu, v našem příkladů 2,5 m2. Základní složka je jasná, protože se počítá z m2, takže do nákladů jde na 1m2 x 100 = 100 Kč. To je ale jen polovina nákladů a druhou polovinu pokrývá SS dle náměrů RTN. A protože u ploch otápěných nepřímo prostupem nejsou otopná tělesa, není co měřit a náměr je 0 a tedy i částka je 0 Kč, tedy nepřímo otápěná plocha je hrazena jen z poloviny oproti ploše otápěné otopnými tělesy. Můžete mi prosím poradit správný postup zaúčtování nepřímo otápěné plochy ?

Odpověď na otázku

Spotřební složka nákladů na vytápění se rozděluje jen podle náměrů měřidel či indikátorů vytápění bez ohledu na velikost podlahové plochy. Pokud v domě nelze instalovat pro každý byt měřič tepla, protože teplo je do bytu přiváděno na více místech, zpravidla pomocí stoupaček, ze kterých jsou napájena otopná tělesa umístěná nad sebou ve více bytech, použije se pro rozdělení spotřební složky nákladů součet přepočtených náměrů, odečtených na všech otopných tělesech v bytě. Nezáleží při tom na počtu místností, ani na jejich podlahové ploše. Nehraje roli, zda jsou v bytě místnosti bez otopného tělesa, nebo zda v některé místnosti je více otopných těles.

(japo)

Menu