Jaké indikátory jsou lepší

  1. ARTAV
  2. Jaké indikátory jsou lepší
ostatni

Text otázky

Nastěhoval jsem se do obecního bytu, přišli mi namontovat na radiátory kapalinové měřičeodběru tepla. Vím, že jsou až 40% ztráty při odpařování kapaliny. Chtěl bych poradit, comůžu dělat proti tomu, aby jsem mněl přesnější snímače, třeba digitální. Děkuji

Odpověď na otázku

Vážený pane Udedo!Jedná se o nedorozumění, nebo lépe řečeno, nemáte o této technice správné informace.Nejedná se o „měřiče odběru tepla“, ale o indikátory topných nákladů na principu odparu. Nemají žádné „ztráty při odpařování kapaliny“. Odpar kapaliny je funkční princip indikace teplotní expozice otopného tělesa a z něj se odvozuje poměná výše úhrady za vytápění. Elektronické, neboli digitální indikátory mají jisté výhody a přednosti oproti výše zmíněným odpařovacím, rozdíl v přesnosti ale není tak velký, aby mohl být považován za jejich hlavní výhodu.V každém případě jde vždy o poměrové měření a je proto nutné, aby v celém domě, tedy na všech otopných tělesech soustavy ústředního vytápění byly instalovány indikátory jednoho typu a jednoho výrobce. Majitel domu, ve vašem případě obec, by musela vyměnit indikátory v celém domě napojeném na jeden zdroj vytápění (kotelnu, výměník nebo kalorimetrický měřič tepla na vstupu dálkového vytápění do domu).