Jakým předpisem se bude řídit konečné rozúčtování služeb?

  1. ARTAV
  2. Jakým předpisem se bude řídit konečné rozúčtování služeb?
ostatni

Text otázky

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jakým předpisem se řídí konečné rozúčtování služeb, pokud jsme SVJ s tím, že bytový dům má plynový kotel a bytové jednotky jsou osazeny bytovými předávacími stanicemi pro přípravu teplé vody a regulaci vytápění. Na patách jednotlivých bytů jsou instalovány kalorimetry pro registraci tepla dodaného do každé jednotky, přičemž v bytech nejsou měřidla teplé vody, pouze vodoměry na studenou vodu. Na prvním shromáždění bylo odsouhlaseno, že se rozúčtování bude řídit platnými právními předpisy. Správcovská firma, která provádí vyúčtování, se řídí pro rozúčtování Pravidly ARTAV pro rozúčtování nákladů na teplo a vodu, a to dle čl. 8.00, přičemž argumentuje, že pokud máme předávací stanice tepla, tak nelze vyhlášku 269/2015 Sb., použít. Mám za to, že by se rozúčtování mělo řídit jak zákonem 67/2013, tak by se nás také měla vztahovat vyhláška č. 269/2015 Sb., a to § 5 odst. 1 vyhlášky. Jde mi hlavně o to, že rozúčtování správcovské firmy podle čl. 8 Pravidel ARTAV v sobě nezahrnuje polohové koeficienty a při reklamaci nám bylo sděleno, že tento postup je nejspravedlivější. Postupuje správcovská firma v souladu s platnou legislativou? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na otázku

Správcovská firma zodpovídá za rozúčtování pouze v rozsahu smlouvy, podle které pracuje pro vlastníka domu. Za rozúčtování za zákona odpovídá pouze poskytovatel služeb, kterým je vlastník domu, ve Vašem případě SVJ, jako právnická osoba zastoupená statutárním zástupcem, obvykle výborem SVJ.Pro rozúčtování domů s bytovými předávacími stanicemi (BPS) skutečně nebyla dosud vydána obecně platná pravidla, respektive současně platná pravidla na ně nepamatují. Doporučujeme, aby Vaše SVJ na nejbližším shromáždění vlastníků přijala vlastní pravidla. Pro jejich základ můžete použít Pravidla ARTAV. Pro splnění požadavku zákona 67/2013 Sb. můžete stanovit i korekce na vyšší náročnost vytápění některých bytů (první a poslední podlaží apod.), ale ve sníženém rozsahu, protože korigovat je účelné pouze teplo na vytápění nikoli teplo spotřebované v b.j. na ohřev vody.

Menu