Je možné porušovat vyhl. 372/2001 Sb. v některých případech týkající se rozúčtování nákladů na teplo ?

  1. ARTAV
  2. Je možné porušovat vyhl. 372/2001 Sb. v některých případech týkající se rozúčtování nákladů na teplo ?
ostatni

Text otázky

Rád bych Vás požádal o odbornou radu týkající se rozúčtování tepla v domě, v němž je Společenství vlastníků jednotek (SVJ) a na vlastní náklady(bez dotací) si nainstalovalo v domě plynový kotel, kterým zajišťuje vytápění společných čátí domu a jednotlivých jednotek prostřednictvím rádiátorů opatřených termostatickými hlavicemi a digitálními poměrovými měřidly.------------------------------------------------------Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění jednotek za rok 2008 bylo provedeno : základní složka 60 % spotřební složka 40 %Do budoucna výbor SVJ chce navýšit základní složku na 80 %.V ustanovení § 4 odst (1) vyhl. 372/2001 Sb. je definováno rozdělení na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období na základní složku 40 % - 50 %, na spotřební zbytek nákladů tvořící spotřební složku. Dle metodického pokynu MMR 28203/200-71 v § 4 odst. (1) je uvedeno pro poměrové indikátory vytápění by tento poměr měl být 50 % / 50%.------------------------------------------------------- Můj dotaz zní: Je možné porušit obecně platný předpis vyhl. 372/2001 Sb. nebo mít vyjímku při výpočtu nákladů na tepelnou energii na vytápění jednotek a řídit se jinými předpisy(jakými) v závislosti na umístění kotle (přímo v domě SVJ) a investicích vložených SVJ na koupi a instalaci kotelny, např. zákonem 72/1994 Sb. ve znění n.v. 371/2004 a 151/2006 Sb., kdy si o vyúčtování rozhodne SVJ ?Předem děkuji za odpověď. 11.8.2009

Odpověď na otázku

Pravidla pro rozúčtování nákladů na vytápění stanovená vyhl.č. 372/2001Sb. jsou závazná pro všechny domy s ústředním vytápěním, bez ohledu na způsob vlastnictví domu a bez ohledu na zdroj tepla a jeho vlastnictví. Platí úplně stejně, jak např. pro obecní dům s vytápěním napojeným na CZT, tak třeba pro malý sokromý nebo družstevní dům s pěti byty a vlastní malou kotelnou. SVJ může rozhodovat pouze v rozmezí stanovenám uvedenou vyhláškou.