Je nájemce konečným spotřebitelem?

  1. ARTAV
  2. Je nájemce konečným spotřebitelem?
ostatni

Text otázky

Dobrý den,pronajímám byt v mém osobním vlastnictví, jež je v domě s více byty. Spolu s ostatními majiteli jsme založili SVJ a rozúčtováním nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele jsme pověřili další právníckou osobu. Pokud to chápu správně, tato osoba tedy ve smyslu Vyhlášky č.372/2001 Sb vykonává práva a povinnosti Vlastníka zúčtovací jednotky.Ráda bych se zeptala, zda je Vlastník zůčtovací jednotky povinen akceptovat mého nájemníka jako konečného spotřebitele, resp. kdo je konečným spotřebitelem v případě pronájmu bytu - nájemník anebo majitel bytu?

Odpověď na otázku

Váš dotaz se týká problematiky řešené naší poradnou pouze okrajově. Vyhláška č.372/2001 Sb. pracuje s pojmem vlastník zúčtovací jednotky (objektu), rozhodně však neupravuje přechod jeho práv a povinností v případě, že rozúčtování nákladů na teplo a vodu provádí na základě smluvního vztahu jiná právnická osoba. Na zodpovědnosti vlastníka vůči konečným spotřebitelům za řádné provedení rozúčtování nákladů na teplo a vodu se nic nemění.Konečným spotřebitelem je ve smyslu ustanovení §2, odst. 2, písm. c) 4. energetického zákona č. 91/2005Sb. fyzická či právnická osoba, která dodanou tepelnou energii pouze spotřebovává, tedy vlastník bytu, resp. nájemník v nájemních bytech, resp. družstevník v bytech družstevních; otázka vztahu Vašeho nájemníka vůči SVJ není náplní naší poradny.