Je povinnost provést rozúčtování nákladů za teplo podle RTN?

  1. ARTAV
  2. Je povinnost provést rozúčtování nákladů za teplo podle RTN?
legislativa

Text otázky

Dobrý den, pro svůj dotaz použiji informace z odpovědi na otázku v poradně, kde je odpovídáno, že...cituji... Vlastník domu je podle Zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. v platném znění povinen vybavit jednotlivé byty měřiči spotřeby tepla na vytápění, případně indikátory vytápění na otopných tělesech... Tyto měřiče nebo indikátory slouží k poměrnému rozúčtování nákladů na vytápění mezi uživatele jednotlivých bytů...konec citace. Mé otázky jsou následující. Pokud tedy dle zákona 406/2000 SB je POVINNOST vybavit byty RTN (ITN), je potom také podle zákona POVINNOST provést rozúčtování nákladů za teplo podle těchto RTN (ITN)? Nebo je ještě možný jiný způsob provedení rozúčtování v tomto případě? A jsou také nějaké postihy jako v případě neosazení bytů RTN (ITN) dle zákona 406/2000 Sb.? Děkuji.

Odpověď na otázku

Povinnost rozúčtovat náklady na vytápění podle náměrů na instalovaných měřičích tepla nebo zařízeních pro rozúčtování topných nákladů (ITN) je stanovena v zákoně č. 67/2013 Sb. v §6. Za nesplnění předání vyúčtování v souladu s požadavky tohoto zákona a vyhlášky 269/2015 Sb do čtyř měsíců po skončení účtovaného období může uživatel bytu požadovat od vlastníka domu, jako poskytovatele služeb, pokutu ve výši 50Kč za každý den prodlení, nebyla-li mezi vlastníkem domu a uživateli bytů předem dohodnuta nižší výše pokuty.

Nezajistí-li vlastník domu instalaci měřičů tepla nebo ITN ve všech bytech domu, může nu být udělěna pokuta do výše 100 000 Kč. Pokud vlastník nebo uživatel bytu nebo nebytových prostor neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů, může mu být udělena pokuta do výše 50 000 Kč. Pokuty vybírá a vymáhá SEI. (Viz zákon 406/2000 Sb. v platném znění, §12, §12a a §12b )

-japo-

Menu